Shangrila Home

Vooreerst hebben we opnieuw gekozen om Shangrila Home te ondersteunen. Naar goede gewoonte kan dit mooie project, dat Bolckmans nauw aan het hart ligt, al jaren op onze steun rekenen.

Shangrila Home is een opvangtehuis voor straatkinderen in Nepal.

Het opvangtehuis Shangrila Home werd in 1995 opgericht door Inge Bracke en Paul Jacobs. Dit project voorziet een permanente thuis voor meer dan 80 kinderen tot zij op eigen benen kunnen staan of tot zij terug kunnen opgenomen worden door hun familie.

Naast het opvangtehuis zijn ze ook gestart met een Youth Rehabilitation Program.

Het YRP (Youth Rehabilitation Program) is een doorgangshuis dat oudere straatkinderen een tweede kans biedt d.m.v tijdelijk onderdak, informele educatie, bezigheidstherapie, een opleiding en werkverschaffing.

Daarbovenop kan je bij hen ook terecht voor schoolsponsoring.

Hierbij helpen zij kinderen die wél een liefdevolle thuis hebben maar waarbij de ouder(s) niet de mogelijkheden hebben om hun kinderen naar school te sturen. Shangrila Home vzw betaalt dan rechtstreeks de schoolgelden en het schoolmateriaal aan de scholen zodat zoveel mogelijk Nepalese kinderen toch een opleiding krijgen.

Jullie vinden meer informatie over de projecten op www.shangrilahome.be

Als tweede goede doel kozen we voor Contactpunt NCL.

De twee buurkinderen van één van onze medewerkers lijd(d)en allebei aan een zeer zeldzame neurodegeneratieve aandoening. NCL = NEURONALE CEROÏD LIPOFUSCINOSE (NCL) ofwel de ziekte van Batten.

Dit is een zeldzame aangeboren ziekte die het zenuwstelsel geleidelijk aantast en wordt gekenmerkt door visusverlies, epilepsie en mentale en motorische achteruitgang. De ziekte leidt steeds tot een vroegtijdig overlijden. Tot op heden is geen oorzakelijke behandeling voor handen.

Hun ouders hebben enkele jaren geleden mee het initiatief genomen om een contactpunt op te richten. Enerzijds omdat er zeer weinig informatie te vinden was over deze aandoening én anderzijds om lotgenoten te verbinden.

Meer info op ContactpuntNCL.be

Het derde goede doel werd de Maud & Vic Foundation.

Maud (9) en Vic (6) zijn twee kinderen die lijden aan NKH = Non Ketotische Hyperglycinemie.

NKH is een zeer zeldzame metabole ziekte waarbij door een enzymedefect glycine opstapelt in het lichaam, voornamelijk in de hersenen. Hierdoor worden de hersenen vergiftigd en komt een normale ontwikkeling in het gedrang. Gevolg: verstandelijke en motorische beperkingen, falende spraakontwikkeling, gedragsproblemen en kans op epilepsie. Er ís medicatie die de schade enigszins kan afremmen, maar een echte behandeling voor de ziekte bestaat niet. Meer onderzoek is dus uiterst noodzakelijk.

De foundation zamelt geld in voor onderzoek dat de neuropsychologische aspecten en gedragsproblemen van (milde) NKH patiënten in kaart brengt. Het is de basis voor de zoektocht naar medicijnen en behandelingen die de levenskwaliteit van deze kinderen kan verbeteren en die hun uitkomst op volwassen leeftijd positief kan beïnvloeden.

Voor meer informatie kan je terecht op www.maudvicfoundation.eu