zonnepanelen en windmolens

Duurzaam bouwen

Bewust kiezen voor het milieu

Aandacht voor duurzaamheid is een must, ook voor Bolckmans. Duurzame bouwtechnieken en concepten als circulair bouwen maken onlosmakend deel uit van een actueel bouwverhaal .

Door te blijven innoveren maken we gebouwen duurzaam en zetten we nog meer in op milieu én op het welzijn van de mens.

zonnepanelen
zonnepanelen

Duurzaamheidslabels

Bolckmans hanteert het BREEAM-label, een gekende manier om de duurzaamheid van een gebouw te meten.  BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een duurzaamheidskeurmerk voor de realisatie van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact.

Een hoge BREEAM-score heeft invloed op zowel de waarde, financierbaarheid, als op het groene imago van het gebouw én gaat hand in hand met een gezondere en productievere werk- en leefomgeving.

Alle bouwontwikkelingen, zowel bouwtechnisch als op vlak van duurzaamheid, worden steeds op de voet gevolgd door ons team van ingenieurs en architecten:

  • CO2-neutraliteit en prestatieladder
  • Eco-efficiëntie: de doeltreffendheid waarmee ecologische hulpbronnen worden gebruikt om in menselijke behoeften te voorzien
  • WELL (een internationale standaard voor gezond bouwen, die rekening houdt met tien verschillende criteria waaronder comfort, licht, water, voeding …)
  • Life-cycle costing (rekening houden met alle kosten die tijdens de levensduur van het product, het werk of de dienst worden gemaakt, zoals aankoopprijzen, energieverbruik, onderhoud, installatie, verzekering …)
  • Total cost of ownership

 

breeam
DC Braak Roosendaal voorzijde gebouw

Eigen voetafdruk

Het spreekt voor zich dat we onze eigen ecologische voetafdruk ook minimaliseren: op de bouwplaats, onderweg en op kantoor.  Van het scheiden van afvalstromen op de werven tot het inzetten van bedrijfsfietsen.  Elk onderdeel van onze bedrijfswerking wordt onder de loep genomen en waar mogelijk zoeken we naar duurzame alternatieven. 

Een bewuste keuze die breed wordt gedragen door al onze mensen! 

afval scheiden
elektrische auto aan laadpaal