Van De Pol Weelde

Bouwteam

"gepast antwoord op elke vraag."

Onze bedrijfsstructuur is er speciaal op gericht om steeds een gepast antwoord te geven op uw bouwbekommernissen: van ontwerp tot oplevering en nazorg.

Over ons bouwteam

Vast proces

Via een strikt gestuurd proces wordt uw bouwontwerp volledig uitgewerkt door ons eigen bouwteam van ingenieurs en architecten. Dit ontwerp is gebaseerd op uw wensen en gebeurt steeds in samenspraak met uw architect.

Onze aangepaste contractformules, zoals onder meer het bouwteam, design & construct en turnkeyformules (sleutel-op-de-deur) garanderen een scherpe prijsstelling. Dit koppelen we altijd aan een snelle en efficiënte samenwerking tussen alle partijen. Op deze manier stroomlijnen we het hele proces tussen ontwerp en oplevering en genieten onze klanten van frequente updates en een zorgeloze service.

check onze referenties
Ethnicraft interieur
Ethnicraft buitenzijde

Vinger aan de pols

Alle bouwontwikkelingen, zowel bouwtechnisch als op vlak van duurzaamheid, worden steeds op de voet gevolgd door ons team van ingenieurs en architecten:

 • CO2-neutraliteit en prestatieladder

 • BREEAM

 • Eco-efficiëntie: de doeltreffendheid waarmee ecologische hulpbronnen worden gebruikt om in menselijke behoeften te voorzien

 • WELL (een internationale standaard voor gezond bouwen, die rekening houdt met tien verschillende criteria waaronder comfort, licht, water, voeding …)

 • Life-cycle costing (rekening houden met alle kosten die tijdens de levensduur van het product, het werk of de dienst worden gemaakt, zoals aankoopprijzen, energieverbruik, onderhoud, installatie, verzekering …)

 • Total cost of ownership

Over deze onderwerpen leest u meer op onze pagina rond Duurzaam Bouwen

 

Duurzaam bouwen
almasy interieur
almasy exterieur

Realisatie & Service

Het bouwteam rekent voor de realisatie van uw gebouw op onze ervaren uitvoeringsteams. Eens opgeleverd staat vervolgens ons eigen serviceteam voltijds ter beschikking, of het nu gaat om sleutel-op-de-deurwoningen of industriebouw. We begeleiden u onder meer bij:

 • opzoekwerk van leidingen of materialen via het bouwinformatiemodel,
 • gepaste richtlijnen rond onderhoud of herstellingen,
 • garantievragen,
 • schadegevallen,
 • ...

 

A&C buitenkant
A&C interieur

“single point of contact”

Kwaliteit & veiligheid

Bolckmans is een duurzame organisatie met aandacht voor kwaliteit en VGM: veiligheid, gezondheid en milieu. Elke werknemer moet kunnen werken met een zo klein mogelijk risico op ongevallen, zowel op de bouwplaats als op kantoor. Bolckmans bekijkt veiligheid daarom als een verantwoordelijkheid en een engagement van iedereen: de directie, het management, het kantoorpersoneel, maar ook de werfleiders en arbeiders op de werf zelf.

 

 

Mensen leveren beter werk af op een risicoloze bouwplaats.  In zo’n veilige omgeving werken ze accurater, maken ze minder fouten en zijn ze effectiever.

 

 

 

helm bolckmans
man aan het werk